Core Web Vitals – Nowy czynnik internetowy

WebFalcon Blog > Branding > Core Web Vitals – Nowy czynnik internetowy
cwv

Już w sierpniu 2021 roku Core Web Vitals ma stać się głównym czynnikiem rankingowym w sieci. Z tego powodu dobrze byłoby nad nim popracować. Jednak czym jest Core Web Vitals i jak mierzyć wskaźnik CWV

Core Web Vitals – Wskaźnik wydajności i szybkości stron internetowych.
Zaraz obok responsywności, bezpieczeństwa, szyfrowania i braku inwazyjnych reklam ma stać się jednym z głównych czynników rankingowych strony. Stanie się tak z powodu planowanego wdrożenie przez google sygnałów jakości strony.

 

Jak mierzone jest CWV?

Najważniejsze czynniki mierzone w CWV możemy podzielić na kilka grup:

  • Wczytywanie – (LCP) Largest Contentful Paint
  • Interaktywność – (FID) First Input Delay
  • Stabilność Wizualna – (CLS) Cumulative Layout Shift

 

LCP – Wczytywanie największego elementu

W największym uproszczeniu jest to czas załadowania największego elementu.
Może być wszystko, tekst, zdjęcie czy wideo. Jeżeli czas jego załadowania wynosi mniej niż 2,5s, to jest bardzo dobrze. Dla wyniku powyżej 4s jest już bardzo źle i trzeba jak najszybciej poprawić ten element. Obszar mierzony w tym kryterium należy do above the fold, czyli początkowego ekranu, który widzimy.

lcp

FID – Czas reakcji strony

Jest to wskaźnik opóźnienia przy pierwszym działaniu np. kliknięcia linku.
Jest to czas liczony od momentu ładowania strony, do osiągniecia pełnej jej interaktywności. Szybki czas poniżej 100ms jest uważany za dobry natomiast czas przekraczający 300ms za zły.

fid

CLS – Stabilność wizualna układu strony

Jest to metryka służąca do zmierzenia stabilności wizualnej układu strony.
Polega ona na mierzeniu „przesunięć” strony niespowodowanych przez użytkownika. Dobry wynik mięści się w przedziale od 0 do 0.1, który oznacza brak takich przesunięć, natomiast powyżej 0.25 strona może powodować problemy dla użytkownika, który przez takie „skakanie” może kliknąć złą rzecz.

cls

Warto popracować nad tymi podstawowymi wskaźnikami,
dlatego możliwe, że w następnym wpisie opiszę sposób ich optymalizacji.